per

Nyhet – 5-minuters Mögeltest

Drybox mögeltest är ett snabbtest för kontroll av hälsoskadligt mögel. Mögeltestet är unikt, det finns inget annat test på marknaden som erbjuder samma fördelar. Testet kan användas både för att påvisa mögelförekomst i luften och kontrollera om synligt mögel tillhör de hälsoskadliga mögelsorterna. Testet är mycket enkelt att använda och du får svar inom några …

Nyhet – 5-minuters Mögeltest Read More »

X-serien byter namn till Drybox

Vår populära avfuktar-serie, X-serien, byter namn och logga! Numera går alla våra avfuktare undernamnet Drybox! Ingenting har ändrats förutom namnet. Det är samma energisnåla teknik och stabila konstruktion!

Drybox X2 påskyndar uttorkningen vid fuktskada

Bristfällig dränering eller felaktig avrinning från dagvattensystemet kan leda till stora skador på en byggnad. Problem som uppstått på grund av dräneringsproblem måste åtgärdas omgående för att undvika att skadorna förvärras och att innemiljön blir ohälsosam. När orsaken till fuktproblemen är åtgärdade kan en avfuktare för skadesanering användas för att påskynda uttorkningsprocessen så att den …

Drybox X2 påskyndar uttorkningen vid fuktskada Read More »