drybox

Flygförening bekämpar fukt billigt med Drybox X1

Private airplane with single engine. A C182 made by Cessna.

Flygföreningen Skyward, har en liten flotta med plan från Piper Aircraft. Under vinterhalvåret kallförvaras dessa flygplan, vilket kan leda till fuktproblem och dålig lukt inuti planen. Föreningen inser att det skulle vara för dyrt att bygga och upprätthålla en uppvärmd hangar för att förhindra dessa problem.

Efter att ha utforskat alternativa lösningar bestämmer föreningen sig för att investera i Drybox X1 adsorptionsavfuktare för att skydda sina kallförvarade flygplan från fuktskador och dålig lukt. De installerar en X1-avfuktare i varje flygplan, vilket visar sig vara en mycket billigare och effektivare lösning för att säkra flygplanen under längre perioder av inaktivitet.

Drybox X1 adsorptionsavfuktare reglerar automatiskt fuktnivåerna inuti flygplanen och skapar en torr och fräsch miljö, vilket minimerar risken för fuktskador och obehagliga lukter. Föreningens medlemmar kan nu vara säkra på att deras värdefulla hobbyflygplan är skyddade och i gott skick när det är dags att använda dem igen.

Tack vare Drybox X1 adsorptionsavfuktare har flygföreningen Skyward hittat en prisvärd, effektiv och smidig lösning för att skydda sina flygplan under vinterförvaringen. De rekommenderar Drybox X1 till andra flygföreningar och flygplansägare som vill säkra sina flygplan från fukt och dålig lukt under längre perioder av kallförvaring.

Läs mer