drybox

Vanliga problem solceller – 1. fukt på kallvinden

Vanliga problem solceller. blockerar solens värmande strålar och sänker medeltemperaturen och höjer därmed relativa fuktnivåerna.

Vanliga problem solceller

I takt med att allt fler fastighetsägare övergår till förnybar energi har solpaneler blivit ett populärt val för att minska energikostnader och koldioxidavtryck. Dock är det många som inte är medvetna om de potentiella sidoeffekterna av en solcellsinstallation, särskilt när det gäller fuktighetsnivåer på vinden. Denna artikel utforskar hur solpaneler påverkar vindens temperatur och fuktighet, samt dess konsekvenser på bostadens hälsa och hållbarhet.

Effekten av Solpaneler på Vindens Fuktighet

Undersökningar gjorda av bland annat KTH och Boverket visar att en installation av solpaneler leder till en sänkning av medeltemperaturen på vinden. Detta genom att solinstrålningen på taket minskar när solceller med luftspalt skuggar takytan. För varje grad medeltemperaturen sjunker ökar den relativa fuktigheten med ca 5%. Denna ökning i fuktighet skapar en ogynnsam miljö med hänsyn till mögel och fuktskador, vilket kan påverka både takets livslängd och de boendes hälsa negativt.

Mögel och Fuktskador och dålig inomhusmiljö

Ett fuktigt vindsutrymme är den perfekta grogrunden för mögeltillväxt. Mögel inte bara skadar byggnadens material utan kan också leda till en dålig inomhusmiljö. Några andra effekt är skadliga emissioner såsom formaldehyd och allergener vilka kan tränga ner i boytan och orsaka hälsoproblem för de som bor i huset.

Påverkan på Takets Livslängd

En ökad fuktighetsnivå kan påskynda nedbrytningen av takmaterial, vilket minskar takets livslängd och ökar kostnaderna för underhåll och reparationer. I och med att solceller förväntas ha en livslängd av 25år är det viktigt att säkerställa takets livslängd på samma horisont. Det är därför väldigt viktigt att hålla utrymmet torrt och mögelfritt för att undvika onödigt kostsamma takreparationer.

Lösningen: DryAttic från Drybox

Som svar på dessa utmaningar har Drybox utvecklat DryAttic. En innovativ lösning som kombinerar en smart styrd fläkt med en värmeslinga. Denna enhet är designad för att effektivt minska luftfuktigheten på vinden, vilket förhindrar mögeltillväxt och förlänger takets livslängd.

Hur DryAttic Fungerar

DryAttic från Drybox är en innovativ vindsavfuktare som kombinerar två tekniker för att effektivt reglera fuktnivåerna på kallvindar och därigenom skydda hemmet från fuktskador och mögel. Bestående av både en termisk slinga och en fläkt med gemensam styrenhet anpassar sig DryAttic efter de rådande luftförhållandena både inomhus och utomhus. DryAttic vädrar in luft utifrån om uteluften är torrare än inneluften. Är det fuktigt ute stängs ventilationen av. Då kan inneluften värmas av värmeslingan för en energieffektiv och smidig fuktkontroll.

Sammanfattning

Installation av solpaneler är ett lovvärt steg mot en mer hållbar framtid men det är viktigt att vara medveten om sidoeffekter som ökad fuktighet på vinden. Genom att säkra vinden med DryAttic kan fastighetsägare skydda sin investering och säkerställa en hälsosam boendemiljö. Drybox strävar ständigt att tillhandahålla innovativa lösningar för att hantera fuktens utmaningar och främja hållbarheten i hemmet.

FAQ - Vanliga problem solceller och Dryattic

Sjunker temperaturen på vinden av solpaneler?

Det kan variera beroende på flera faktorer, inklusive geografiskt läge och solpanelernas utformning. I genomsnitt kan temperaturen sjunka en till några grader, vilket leder till en märkbar ökning av den relativa fuktigheten och kan svänga över balansen till mögelrisk.

Hur bidrar DryAttic till en bättre inomhusmiljö?

Genom att minska fuktigheten på vinden förhindrar DryAttic mögeltillväxt och minskar risken för skadliga emissioner. Detta bidrar till en hälsosammare och mer behaglig inomhusmiljö.

Vad är energiförbrukningen för en DryAttic avfuktare på vinden?

Med DryAttic är förbrukningen knappast märkbar med ca 250-400 kWh per år räknat på en vind om 100 kvm. Ju mer varmluftsläckage från boytan du har till vinden desto högre blir förbrukningen. För att minska läckageget av fuktig inneluft från boytan till vinden bör det finnas ordentlig ventilering av boytan.

Vanliga problem med solceller?

Det är viktigt att vara medveten om att installation av solpaneler kan ha indirekta effekter på bostaden, såsom en ökad fuktighetsnivå på vinden. Denna effekt är resultatet av en sänkning av temperaturen under solpanelerna, vilket kan leda till en relativ ökning av fuktigheten i det underliggande utrymmet.

Är DryAttic svår att installera?

Nej, DryAttic är designad för enkel installation. Den kan enkelt integreras i befintliga vindsutrymmen utan behov av omfattande modifieringar.

Hur monterar jag DryAttic på min vind?

Värmekabeln monteras i takstolarna med kabelklammer så långt ner som möjligt utan att komma i kontakt med isolering, plast eller annat material. Värmen kommer att vandra uppåt och spridas över hela vinden. Fläkten monteras i en friskluftsventil, helst i norrläge. Läs mer på vår hemsida eller medföljande installationsanvisningen för en mer detaljerad beskrivning.

Läs mer