drybox

Tillbehör

ISOREFLEKT

Marktäckning används för att skapa en fuktspärr mot marken i krypgrunden. Denna isolerande marktäckning hjälper också till att behålla värmen i och därmed sänka driftskostnaden för att hålla er krypgrund torr.

 • Enkel att montera

 • Godkänd som fuktspärr

 • Högisolerande och reflekterande

 • För professionellt och privat bruk

Produktbeskrivning

ISOREFLEKT höjer temperaturen i krypgrunden genom ett 4 mm isolerskikt med hög värmeessivitet som skyddar mot förekommande markkyla från ex berg, grus och sand. 97% golvets läckande värmestrålning reflekteras av ISOREFLEKT aluminiumskikt på ovansidan.

Ångspärren är mycket dragstark och fungerar väl då grundbotten är stenig genom sin flexibilitet och styrka från dubbla polyetenlager.

Efter 2-5 år har normalt en investering i ISOREFLEKT blivit återbetald genom energibesparing. ISOREFLEKT ger ett mycket starkt spärrskikt mot emmisioner såsom radon, fukt, jordgaser, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Förlorar ej effekt av damm etc, och är brandskyddad.

Säljs på rulle

Produktspecifikation

 • längd 40 meter.
 • bredd 120 cm.
 • tjocklek 4mm.
 • 48 m2 per rulle.

 • värmeemmisivitet 0,04 -0,05
 • ånggenomgångsmotstånd >3,4*10 000 000s/m, Sd>100m,
 • reflektionsgrad 97%

Tillbehör

Fästplugg

Fästplugg

Installationstejp

Installations-tejp

Tejp