drybox
Dryheat 100

Avfuktare

DRYHEAT 100

Termisk avfuktare för stora krypgrunder och torpargrunder, anpassad för 90+ kvm.

 • DryHeat är designad för att knappt kräva underhåll med 50 års beräknad livslängd

 • Genom att den inte har några rörliga delar är DryHeat helt tyst

 • Installationen är okomplicerad och kan hanteras på egen hand

Produktbeskrivning

DryHeat 100 består av en styrautomatik och två 50m värmekablar där dessa är fast monterad i styrautomatiken. De två individuella slingorna ger en jämn distribution av fuktskydd.
Varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft, den termiska avfuktaren höjer temperaturen när det behövs för att hålla den relativa fuktigheten på säkra nivåer. Den passiva styrningen ger låg energiförbrukning.


DryHeat är konstruerad för krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet.
Har du ingen marktäckning i grunden så behöver du komplettera med detta vilket sänker energiåtgången och mängden spillvärme från både huset och DryHeat. Rekommenderat material är Isoreflekt.

Produktspecifikation

 •  Temperaturhöjning +2°C
 •  Relativ fuktighets installerad ≤ 60% RF
 •  Anslutning 230 V / 50 Hz
 •  Anslutningseffekt 550 W (per slinga)
 • Värmekabelns längd 50 m (per slinga)
 •  Vikt 7 kg
 •  Storlek styrenhet (D x B x H) 120 x 100 x 50 mm
 • Normal energiåtgång 7 kWh per m2 /år

Rekommenderade produkter

ISOREFLEKT

Isoreflekt

Fuktkvotsmätare

Fuktkvots-mätare

fuktkvotsmatare

Installationstejp

Installations-tejp

Tejp

Fästplugg

Fästplugg

FAQ - Dryheat

Vad är en termisk avfuktare och hur fungerar den?

En termisk avfuktare, som DryHeat från Drybox, är en avfuktare som använder värme för att reducera den relativa fuktigheten i ett utrymme. Den värmer upp luften med en värmeslinga, vilket ökar luftens förmåga att hålla vattenånga och därmed minskar den relativa fuktigheten.

Varför skulle jag välja en termisk avfuktare istället för en kondensavfuktare?

En termisk avfuktare som DryHeat är särskilt effektiv i kallare utrymmen såsom krypgrunder, där kondensavfuktare inte är effektiva. Termiska avfuktare kan också ha lägre energiförbrukning än andra typer av avfuktare som kondens- och adsorptionsavfuktare med enbart ca. 7 kWh/kvm per år.

Hur installerar jag en DryHeat termisk avfuktare?

För att installera en DryHeat termisk avfuktare i krypgrund, placera styrenheten på en lämplig plats i norrläge. Fäst sedan upp slingan längs grundmuren med medföljande fästen. Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation runt avfuktaren och att den är ansluten till en strömkälla. Se installationsanvisningen för ytterligare detaljer.

Hur ofta behöver jag underhålla min DryHeat termiska avfuktare?

Underhåll av en DryHeat termisk avfuktare är generellt lågt. Kontrollera regelbundet att enheten fungerar korrekt och att det inte finns några hinder som blockerar luftflödet. Följ instruktionsbokens rekommendationer för diagnostisering vid problem.

Hur vet jag om min DryHeat termiska avfuktare fungerar effektivt?

För att övervaka effektiviteten hos din DryHeat termiska avfuktare, använd en hygrometer för att mäta den relativa fuktigheten i utrymmet. Om fuktighetsnivåerna hålls inom rekommenderade gränser (vanligtvis mellan 40-60 %) fungerar avfuktaren effektivt. Är det fortfarande för högt efter installation kan en extra enhet krävas för att kunna hantera fuktmängden i ditt utrymme.

Vilken storlek på DryHeat termisk avfuktare behöver jag för min krypgrund?

Storleken på avfuktaren beror på volymen av utrymmet du vill behandla och hur mycket fukt som behöver avlägsnas. Se produktbeskrivningarna för en ungefärlig uppskattning av storlek på utrymmet. Kontakta oss på Drybox för råd om vilken modell som passar bäst för dig vid specifika behov.

Vad är garantin för en DryHeat från Drybox?

Garantin för en DryHeat är 2 år och står förtydligat i våra garantivillkor. Vid registrering av din avfuktare från Drybox på vår hemsida kan du åtnjuta förlängd garanti till 5 år. Det är viktigt att läsa igenom garantivillkoren och följa produktanvisningar för användning och underhåll för att säkerställa att garantin förblir giltig. Kontakta oss på Drybox för mer information om garantin för din avfuktare.