Nyhet – 5-minuters Mögeltest

Drybox mögeltest är ett snabbtest för kontroll av hälsoskadligt mögel. Mögeltestet är unikt, det finns inget annat test på marknaden som erbjuder samma fördelar. Testet kan användas både för att påvisa mögelförekomst i luften och kontrollera om synligt mögel tillhör de hälsoskadliga mögelsorterna.

Testet är mycket enkelt att använda och du får svar inom några minuter.

Läs mer här!