drybox

Vanliga frågor om drybox

Här samlar vi de vanligaste frågorna om Drybox avfuktare!

DRYBOX AVFUKTARE

Fråga: Är det svårt att installera Drybox avfuktare?

Svar: Nej, den händige hemmafixaren kan klara av det. Om du är osäker på installationen finns det många installatörer som gärna hjälper till. Kontakta oss så kan vi rekommendera godkända installatörer.

Fråga: Hur ofta bör man byta filtret?

Svar: I miljöer som inte är dammiga kan det räcka att byta filter 1-2 gånger per år. Om avfuktaren placeras i dammiga miljöer t.ex. vid avfuktning av fuktskadat utrymme ska filtret bytas efter 350 driftstimmar eller efter avslutad torkningsprocess. Olika modeller av avfuktare har olika rekommendationer. Följ anvisningarna i manualen som följer med vid köp av din avfuktare.

Fråga: Kan man ansluta hur långa våtluftskanaler som helst?

Svar: Avfuktaren bör placeras i närheten av en yttervägg där våtluftskanalen kan anslutas till en ventil. Den fuktiga luften bör inte färdas längre än 1,5 meter innan den förs ut ur byggnaden, då risken finns att fukten kondenseras mot kanalens insida och rinner tillbaks mot avfuktaren.

Fråga: Vad är skillnaden mellan en kondensavfuktare, en adsorptionsavfuktare och termisk avfuktning?

En kondensavfuktare drivs av en kompressor med gas. Luften cirkulerar i avfuktaren. Inuti avfuktaren finns kylrör där fukten i luften kondenserar och fryser. Isen tinas sedan och rinner ned i en behållare som måste tömmas, alternativt måste vätskan ledas bort via avlopp. Vid temperaturer under +15°C försämras kondensavfuktarens kapacitet avsevärt, vilket gör att den lämpar sig bäst för användning i mycket fuktiga och varma utrymmen t.ex. badrum eller tvättstuga. Under +10°C fungerar den knappast alls. Kondensavfuktaren skapar inget undertryck.

I en adsorptionsavfuktare sugs den fuktmättade luften in via ett filter (som filtrerar bort partiklar). Inuti adsorptionsavfuktaren passerar den fuktmättade luften en sorptionsrotor. Fukten fastnar i sorptionsrotorn som sedan roterar förbi en uppvärmningsenhet med fläktfunktion. När luften värms upp av uppvärmningsenheten ökar dess förmåga att bära fukt vilket gör att fukten i sorptionsrotorn övergår till den varma luften igen och blåses ut som vattenånga genom en våtluftskanal. Inget avlopp för vätska behövs utan våtluftskanalen ansluts till en ventil i fasaden.

Adsorptionsavfuktare klarar att avfukta även om temperaturen underskrider 0°C. Adsorptionsavfuktaren skapar även ett undertryck vilket medför att risken att dålig lukt sprids upp i boutrymmet minskar.

Termisk avfuktning sker genom uppvärmning. Med varmare luft sänker man den relativa luftfuktigheten till säkra nivåer där inga problem kan uppstå. Ett mycket energieffektivt, långvarigt och driftssäkert sätt att säkra en krypgrund, torpargrund eller kallvind från fuktproblem.

  Alla avfuktare från Drybox är adsorptionsavfuktare (kallas även sorptionsavfuktare) eller termiska avfuktare.

Ställ en fråga!

Har du en fråga som du inte hittar svar på här? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig!