VANLIGA FRÅGOR OM DRYBOX

Här samlar vi de vanligaste frågorna om Drybox avfuktare och Drybox mögeltest!

DRYBOX AVFUKTARE

Fråga: Är det svårt att installera Drybox avfuktare?

Svar: Nej, den händige hemmafixaren kan klara av det. Om du är osäker på installationen finns det många installatörer som gärna hjälper till. Kontakta oss så kan vi rekommendera godkända installatörer.

Fråga: Hur ofta bör man byta filtret?

Svar: I miljöer som inte är dammiga kan det räcka att byta filter 1-2 gånger per år. Om avfuktaren placeras i dammiga miljöer t.ex. vid avfuktning av fuktskadat utrymme ska filtret bytas efter 350 driftstimmar eller efter avslutad torkningsprocess. Olika modeller av avfuktare har olika rekommendationer. Följ anvisningarna i manualen som följer med vid köp av din avfuktare.

Fråga: Kan man ansluta hur långa våtluftskanaler som helst?

Svar: Avfuktaren bör placeras i närheten av en yttervägg där våtluftskanalen kan anslutas till en ventil. Den fuktiga luften bör inte färdas längre än 1,5 meter innan den förs ut ur byggnaden, då risken finns att fukten kondenseras mot kanalens insida och rinner tillbaks mot avfuktaren.

Fråga: Vad är skillnaden mellan en kondensavfuktare och en adsorptionsavfuktare?

En kondensavfuktare drivs av en kompressor med gas. Luften cirkulerar i avfuktaren. Inuti avfuktaren finns kylrör där fukten i luften kondenserar och fryser. Isen tinas sedan och rinner ned i en behållare som måste tömmas, alternativt måste vätskan ledas bort via avlopp. Vid temperaturer under +15°C försämras kondensavfuktarens kapacitet avsevärt, vilket gör att den lämpar sig bäst för användning i mycket fuktiga och varma utrymmen t.ex. badrum eller tvättstuga. Under +10°C fungerar den knappast alls. Kondensavfuktaren skapar inget undertryck.

I en adsorptionsavfuktare sugs den fuktmättade luften in via ett filter (som filtrerar bort partiklar). Inuti adsorptionsavfuktaren passerar den fuktmättade luften en sorptionsrotor. Fukten fastnar i sorptionsrotorn som sedan roterar förbi en uppvärmningsenhet med fläktfunktion. När luften värms upp av uppvärmningsenheten ökar dess förmåga att bära fukt vilket gör att fukten i sorptionsrotorn övergår till den varma luften igen och blåses ut som vattenånga genom en våtluftskanal. Inget avlopp för vätska behövs utan våtluftskanalen ansluts till en ventil i fasaden.

Adsorptionsavfuktare klarar att avfukta även om temperaturen underskrider 0°C. Adsorptionsavfuktaren skapar även ett undertryck vilket medför att risken att dålig lukt sprids upp i boutrymmet minskar. Alla avfuktare från Drybox är adsorptionsavfuktare (kallas även sorptionsavfuktare).

DRYBOX MÖGELTEST

Fråga: Vad är fördelarna med Drybox mögeltest jämfört med de traditionella mögeltesterna?

I stort sett alla andra mögeltester består av test-kit som används för att samla in testmaterial som sedan skickas in till laboratorium för analys. Ofta krävs två testpaket, ett för att samla in testmaterial inomhus och ett för att samla in referensmaterial utomhus. Provsvaret tar normalt minst 2 veckor och är således inget snabbtest eller ett ”gör-det-själv-test”. Ofta tillkommer en analyskostnad utöver kostnaden för test-kiten.

Drybox mögeltest är enkelt att utföra själv. Det krävs ingen laboratorieanalys och du får reda på om det förekommer hälsoskadligt mögel från de tre mögelfamiljerna Stachybotrys, Penicillium och Aspergillus, inom några minuter. Drybox mögeltest är en bra start om du funderar på att utföra en mögelsanering.

Fråga: Hur påverkas vi av att utsättas för hälsofarligt mögel?

Hos människor vistandes i mögelangripna miljöer kan allvarliga reaktioner inkludera feber och andnöd. Nedsatt immunförsvar och personer med kroniska lungsjukdomar som KOL löper ökad risk för infektioner och kan utveckla svampinfektioner i lungorna. Hudbesvär och ögonproblem rapporteras också. Man har funnit bevis för att mögelexponering inomhus kan leda till problem med hosta hos i övrigt friska personer och med astmasymtom hos personer med astma.

Fråga: Mögel finns överallt. Kommer inte Drybox mögeltest att ge utslag varje gång?

Nej. Drybox ger enbart utslag för de tre mögelfamiljerna Stachybotrys, Penicillium och Aspergillus.

Fråga: Hur många test-kit behöver jag?

Ett testkit är tillräckligt om du vill kontrollera en yta eller ett enstaka rum.

Fråga: Vilka ytor är lämpliga att testa i ett hem?

Allt synligt mögel i badrum, tvättstuga, kök eller annat rum bör kontrolleras.

Om du vill ha information om generell luftkvalité bör ett test samlas in från en yta som inte dammas av ofta, t.ex. ovanpå en dörrkarm eller på en bokhylla. Mögelsporer svävar i inomhusluften och fäster vid större partiklar som sedan faller ner på plana ytor. Dessa ytor är lämpliga att ta ett test ifrån. Om du vill kontrollera både befintligt synligt mögel och generell luftkvalité bör du använda dig av två testkit.

Fråga: Jag fick ett positivt testsvar då jag utförde DryBOX mögeltest. Vad betyder det?

Drybox mögeltest detekterar hälsofarliga mögelsporer av de tre mögelfamiljerna Stachybotrys, Penicillium och Aspergillus. Ett positivt test innebär att testet har detekterat någon av dessa mögelfamiljer på testytan. Det innebär inte nödvändigtvis att du har stora mögelproblem men du bör kontakta ett professionellt saneringsföretag eller en ventilationstekniker för utvärdering av vidare åtgärder.

Vilka åtgärder som rekommenderas beror på hur spritt mögelproblemet är, din egen känslighet mot mögel, den specifika mögeltypen som det handlar om, den generella luftkvaliteten och kostnaderna.

Hög luftfuktighet är gynnsam för mögeltillväxt. Ofta kan man genom enkla medel, såsom att sänka luftfuktigheten med en avfuktare förhindra fortsatt tillväxt.

Fråga: Hur känsligt är Drybox mögeltest? Hur många sporer kan det detektera?

Testet kan detektera så lite som 500 sporer efter 15 minuter. Om det finns höga nivåer av sporer kan testet visa positivt resultat redan 2 minuter efter att det droppats ut på testremsan.

Ställ en fråga!

Har du en fråga som du inte hittar svar på här? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig!