UTBILDNING

Fuktmätning i praktiken

Känner du att du vill fördjupa dina kunskaper om fukt, fuktmätning och avfuktning?

Vi erbjuder kursen “Fuktmätning i praktiken”. Kursen är en grundkurs som vänder sig till fackmän som i sitt arbete har behov av att mäta fukt i luft och i material eller som behöver förbättra sina kunskaper om avfuktning. Inga förkunskaper krävs.

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper om fuktmätning och avfuktning såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen behandlar bl.a. vad fukt är, skillnader mellan indikering och mätning, fukt i luft och fukt i material som t.ex. trä och betong.
Vi går igenom Molièrdilagrammet, olika fuktkrav och standarder, mögel, kondens, kapillärsugning och läckage. Olika begrepp och måttenheter som fuktkvot och relativ luftfuktighet klarläggs. Vi går också igenom avfuktning av krypgrund, vind och våtutrymmen med hjälp av adsorptionsavfuktare.