SÅ HÄR FUNGERAR DRYBOX

Drybox avfuktar t.ex. krypgrund, vind och källare. Utmärkt även vid fuktskadesanering.

Drybox består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktig luft och två tilluftskanaler. Luften sugs in i avfuktaren och pressas genom en roterande rotor som absorberar fukten. Rotorn har ett stort antal luftkanaler där ytan är impregnerad med ett fuktupptagande medel (t.ex. kiselgel eller Zeolit). Rotorn torkas ut med hjälp av ett värmeelement. Varm luft blåses igenom rotorn, vattenmolekylerna förångas och den fuktmättade luften blåses ut från det utrymme som avfuktas via en frånluftskanal till utsidan av byggnaden.Torr luft förs tillbaks till utrymmet via torrluftskanalerna och cirkulerar i utrymmet. Inget uppsamlingskar för vätska behövs.

Effektiv avfuktning mellan -20°C till +40°C

Drybox avfuktare skapar även ett undertryck i hela byggnaden vilket medför att risken för mögelbildning och dålig lukt minskar även i övriga delar av huset. Adsorptionstekniken avfuktar effektivt inom