drybox

Så fungerar drybox

Drybox avfuktar krypgrunder, vindar, källare och andra fuktiga miljöer. Fungerar utmärkt även vid fuktskadesanering.

Drybox består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal och två tilluftskanaler. Den fuktiga luften sugs in i avfuktaren via ett filterförsett galler och pressas vidare genom en roterande rotor som absorberar fukten. Rotorn har ett stort antal luftkanaler där ytan är impregnerad med ett fuktupptagande medel (t.ex. kiselgel eller Zeolit). Rotorn torkas kontinuerligt genom att varm luft blåses igenom rotorn, vattenmolekylerna förångas och den fuktmättade luften blåses ut via frånluftskanalen till utsidan av byggnaden. Torr luft återförs till utrymmet via torrluftskanalerna. Inget uppsamlingskar för vätska behövs.

Effektiv avfuktning mellan -20°C till +40°C

Drybox avfuktare skapar även ett undertryck i hela byggnaden vilket medför att risken för mögelbildning och dålig lukt minskar även i övriga delar av huset. Adsorptionstekniken avfuktar effektivt inom ett intervall av -20°C till +40°C.