INSTALLATION VID VATTENSKADA

1. Frilägg det fuktskadade området genom att ta bort ytskikt, t.ex. golv,
kakel eller klinkers. Hela det skadade området måste vara synligt.

2. Placera avfuktaren på eller i närheten av det skadade området.

3. Avgränsa ytan som ska avfuktas genom att plasta in området med byggplast.
Detta gör att avfuktningen går snabbare eftersom mindre mängd
fuktig luft behöver passera genom avfuktaren.

4. Montera frånluftskanalen på avfuktaren och för ut den på utsidan av
byggnaden. Exempelvis kan kanalen dras ut genom ett öppet fönster, där
springorna sedan tätas eller så kan hela fönstret ersättas med en spånskiva
där ett hål för kanalen borras.

5. Avfuktningsprocessen måste övervakas och kontrolleras med jämna mellanrum.