INSTALLATION I KRYPGRUND

Play Video
1. Innan avfuktaren tas i bruk måste en kontroll av plintgrunder och rasskydd utföras. Detta för att säkerställa att de uppfyller sin funktion och håller jordmassorna på utsidan på plats och vattnet borta från grunden. Om rasskyddet inte uppfyller sin funktion kan jordmassor tränga in under byggnaden och problem med mögel och dålig lukt kan uppstå.
Kontrollera plintgrund och rasskydd
2. Ta bort allt organiskt material från grunden.

3. Jämna till underlaget så att det är så plant som möjligt.

4. Täta ventiler med t.ex. frigolit & fogskum. Om det är en krypgrund måste markytan och delar av väggarna plastas från kantbalken. Plasten bör sträcka sig 10 cm upp på balken. Alla skarvar bör överlappas 30-50 cm. Om det är en torpargrund som är murad med sten, lägg plasten med ett uppvik på 10 cm mot stenfot.

5. Täta alla synliga springor med t.ex. fogskum.

6. Placera avfuktaren så nära en ventil som möjligt. Avfuktaren bör stå på en frigolitskiva för att undvika att sand eller grus sugs in i filtret.

7. Fäst frånluftskanalen (1,5 m) i utloppsplåten. För slangen igenom väggen och tryck fast den på avfuktaren.
Fäst frånluftskanalen i utloppsplåten
8. Fäst torrluftskanalen på avfuktaren.
Montera frånluftskanalen och torrluftskanalen
på avfuktaren
9. Dra ut torrluftskanaler till 2/3 av huset. Om möjligt bör de placeras diagonalt
Placera ut torrluftskanaler i utrymmet