HAR DU SKADLIGT MÖGEL I DITT HUS?

Drybox mögeltest ger dig svar inom några minuter!

Mögelsporer finns överallt och kan kopplas samman med en rad olika hälsoproblem, astma, huvudvärk, allergier, utslag och luftvägssjukdomar. Mögel upptäcks ofta genom att det avger dålig lukt, mögellukt.

Drybox mögeltest är ett snabbtest för att indikera om det finns skadligt mögel i en fastighet. DryBOX mögeltest baseras på ny, patenterad teknologi som detekterar 32 hälsofarliga mögelarter från de tre mögelfamiljerna Stachybotrys, Penicillium och Aspergillus. Inga odlingar behövs, du får svaret direkt.

Metoden för att snabbt kontrollera om det finns hälsofarliga, luftburna, partiklar utvecklades av Alexeter Technologies efter terrorattackerna 2001. Ursprungligen användes testmetoden för att mycket snabbt kunna detektera mjältbrandssporer i luften. Alexeter Technologies har nu utvecklat fler tester som baseras på samma mätprincip. Deras produkter används av den amerikanska militären, EPA och över 1000 myndigheter i USA. Analystekniken är densamma som används i medicinska laboratorier. Testresultatet av mögeltestet har validerats i ett EPAlicensierat och AIHAackrediterat* laboratorium och det har erkänts som det mest känsliga och exakta snabbtestet för mögelkontroll på marknaden.

*American Industrial Hygiene Association, Läs mer här www.aiha.org.

Drybox Mögeltest

Drybox mögeltest består av en provtagningspinne och två testremsor. Samla in material för testet genom att stryka provtagningspinnen över ytan som ska kontrolleras. Testmaterialet blandas med kontrollvätska som droppas ut på testremsorna. Svaret visas inom några minuter.