Drybox X2 påskyndar uttorkningen vid fuktskada

Bristfällig dränering eller felaktig avrinning från dagvattensystemet kan leda till stora skador på en byggnad. Problem som uppstått på grund av dräneringsproblem måste åtgärdas omgående för att undvika att skadorna förvärras och att innemiljön blir ohälsosam. När orsaken till fuktproblemen är åtgärdade kan en avfuktare för skadesanering användas för att påskynda uttorkningsprocessen så att den fortsatta åtgärdsarbetet kan fortsätta.

Läs mer om vår avfuktare Drybox X2, för skadesanering!
Läs om hur Drybox X2 spar både tid och pengar för byggnadsföretag på Gotland