drybox

Dryattic Vindsavfuktare

Dryattic

DryAttic från Drybox är en innovativ vindsavfuktare som kombinerar två tekniker för att effektivt reglera fuktnivåerna på kallvindar och därigenom skydda hemmet från fuktskador och mögel. Genom att använda både en termisk slinga och en fläkt med en smart styrenhet kan DryAttic anpassa sig efter de rådande luftförhållandena både inomhus och utomhus, vilket gör den både energieffektiv och effektiv i att bekämpa fukt.

Så här fungerar DryAttic vindsavfuktare:

En termisk slinga installeras på vinden för att höja temperaturen några få grader. Detta sänker den relativa fuktigheten, eftersom varm luft kan bära mer fukt än kall luft.

En fläkt installeras tillsammans med den termiska slingan. Fläkten används för att vädra in torr luft utifrån när det är möjligt, vilket ytterligare bidrar till att sänka fuktnivån på vinden.

En smart styrenhet övervakar och analyserar ständigt luftförhållandena både på vinden och utomhus. Denna enhet styr både den termiska slingan och fläkten för att optimera avfuktningen och energianvändningen.

När det är torrt utomhus, aktiverar styrenheten fläkten för att dra in torr luft, medan den termiska slingan stängs av för att spara energi.

Om det är vått utomhus och fläkten inte kan vädra in torr luft, aktiverar styrenheten istället den termiska slingan för att värma upp vinden och sänka den relativa fuktigheten.

Genom att kombinera dessa två tekniker kan DryAttic vindsavfuktare effektivt och energisnålt hålla fuktnivåerna på vinden under kontroll. Detta skyddar hemmet från fuktskador och mögel, samtidigt som det bidrar till en hälsosam och behaglig inomhusmiljö.

FAQ - Dry Attic

Kan jag installera DryAttic själv?

Vår vindsavfuktare DryAttic är konstruerade för att vara en enkla gör-det-själv installation. Det finns inga tekniskt komplicerade moment och installationsanvisningarna är utförliga. Om du vill kan du också skicka in en skiss på vinden med väderstreck, mått på väggar och placering av ventiler så ritar vi in hur du på bästa sätt kan montera din DryAttic. Nå oss lättast genom kontaktuppgifterna på vår hemsida.

Vad är energiförbrukningen för en DryAttic avfuktare på vinden?

Med DryAttic är förbrukningen knappast märkbar med ca 250-400 kWh per år räknat på en vind om 100 kvm. Ju mer varmluftsläckage från boytan du har till vinden desto högre blir förbrukningen. För att minska läckageget av fuktig inneluft från boytan till vinden bör det finnas ordentlig ventilering av boytan.

Hur monterar jag DryAttic på min vind?

Värmekabeln spikas fast i takstolarna så långt ner som möjligt utan att komma i kontakt med isolering, plast eller annat material. Värmen kommer att vandra uppåt och spridas över hela vinden. Fläkten monteras i en friskluftsventil, helst i norrläge. Läs mer på vår hemsida eller medföljande installationsanvisningen för en mer detaljerad beskrivning.

Vad är garantin för en DryAttic från Drybox?

Garantin för en DryAttic är 2 år och står förtydligat i våra garantivillkor. Vid registrering av din avfuktare från Drybox på vår hemsida kan du åtnjuta förlängd garanti till 5 år. Det är viktigt att läsa igenom garantivillkoren och följa produktanvisningar för användning och underhåll för att säkerställa att garantin förblir giltig. Kontakta oss på Drybox för mer information om garantin för din avfuktare.

Läs mer